ČUDESNI SVET OKO NAS - LJUDI I GLJIVE

  • 1.Galerija Prirodnjackog muzeja
  • 1a.Otvaranje Boris Ivancevic
  • 3.Predsednica MDS Jasmina Glamoclija
  • 4.Direktor Galerije Prirodnjackog muzeja Slavko Spasic
  • 5.Pano ispred muzeja
  • 6.Gljivlji aranzman
  • 7.Spremna za pocetak
  • 8.Vesela lica
  • 9.Osmeh za posetioce
  • 9a.Jos osmeha
  • 9b.I jos
  • 9c.Velika puhara poklon iz Krupnja
  • 12.Izlozena
  • 13.Specijaliteti od gljiva
  • 14.Izlozba
  • 15 Izlozba
  • 16.Izlozba
  • 17.Izlozba
  • 18.Izlozba
  • 19.Izlozba
  • 20.Izlozba
  • 21.Izlozba
  • 22.Izlozba
  • 23.Izlozba
  • 24.Posetioci iz Japana
  • 25.Mladi posetioci
  • 26.I jos mladji
  • 27.Stari majstor
  • 28.Klub bardova