ČUDESNI SVET OKO NAS - LJUDI I GLJIVE

 • 1.Galerija Prirodnjackog muzeja
 • 1a.Otvaranje Boris Ivancevic
 • 3.Predsednica MDS Jasmina Glamoclija
 • 4.Direktor Galerije Prirodnjackog muzeja Slavko Spasic
 • 5.Pano ispred muzeja
 • 6.Gljivlji aranzman
 • 7.Spremna za pocetak
 • 8.Vesela lica
 • 9.Osmeh za posetioce
 • 9a.Jos osmeha
 • 9b.I jos
 • 9c.Velika puhara poklon iz Krupnja
 • 12.Izlozena
 • 13.Specijaliteti od gljiva
 • 14.Izlozba
 • 15 Izlozba
 • 16.Izlozba
 • 17.Izlozba
 • 18.Izlozba
 • 19.Izlozba
 • 20.Izlozba
 • 21.Izlozba
 • 22.Izlozba
 • 23.Izlozba
 • 24.Posetioci iz Japana
 • 25.Mladi posetioci
 • 26.I jos mladji
 • 27.Stari majstor
 • 28.Klub bardova